Reklamace

1. Jestliže se během záruční doby (24 měsíců) vyskytnou závady vzniklé výrobou nebo vadami materiálu, má zákazník právo na reklamaci.

2. Vyjádření k reklamaci zákazník obdrží do 30 dnů ode dne, kdy firma provozovatel převezme reklamované zboží a správně vyplněný reklamační list.

3. Dopravní náklady na vrácení zboží hradí v plné výši zákazník. V případě uznání reklamace mu tyto náklady budou firmou Napytel uhrazeny.

4. Za odborné posouzení reklamací a jejich vyřízení ručí firma provozovatel.

5. Vyřízení reklamace se uskuteční následovně:
a.     oprava zboží
b.     výměna zboží
c.     dobropis

6. Při přebírání zboží od provozovatele nebo spediční služby je zákazník POVINEN ihned zboží zkontrolovat. Při zjevných známkách poškození zásilky (balíku) DOPORUČUJEME zásilku od distributora NEPŘEVZÍT a vyplnit reklamační doklad.

V případě GLS: neprodleně informujte o stavu zboží náš e-shop

7. Mechanické poškození nebo vady způsobené neodborným zacházením nebudou brány jako důvody k reklamaci. SEDACÍ VAKY SLOUŽÍ K SEZENÍ, NA VAKY SE NESKÁČE!

8. Při vrácení reklamovaného zboží požaduje následující: reklamované zboží musí být vráceno ve stavu v jakém bylo dodáno, jinak nebude reklamace uznána.

9. Je-li zboží v takovém stavu, že je třeba objednat zboží nové, odpovídá lhůta na vyřízení reklamace běžným dodacím lhůtám jednotlivých výrobků.

10. Nedílnou součástí reklamačního řádu je řádně vyplněný reklamační list.

Dne 1.11.2010